تصفح

Comune di
Susegana
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

24/07/2020     Refezione Scolastica
RIMBORSO CREDITI IN ECCEDENZA A.S. 19-20

Si chiede di prendere visione dell'allegato.

CLICCA QUI

24/07/2020     Refezione Scolastica
ISCRIZIONI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 20-21

Si chiede di prendere visione dell'allegato.

CLICCA QUI

24/07/2020     Refezione Scolastica
ISCRIZIONI A.S. 20-21 "NUOVI ISCRITTI"

Si chiede di prendere visione dell'allegato.

CLICCA QUI

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى